Zapytania ofertowe
Producent wyrobów z drutu

Nasze produkty

Dotacje Unijne

 

Tytuł projektu

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy ZAWIESZKI dzięki rozbudowie parku maszynowego i rozszerzeniu oferowanych usług.

 

Cel

Celem projektu jest wzrost dotychczasowej dynamiki rozwoju firmy poprzez rozszerzenie katalogu produktów o nowe zawieszki o specyficznych właściwościach oraz udoskonalone wyroby metalowe.

 

Planowane efekty

  • wzrost zatrudnienia,
  • wzrost wprowadzonych innowacji produktowych,
  • wzrost wprowadzonych innowacji procesowych,
  • wzrost wprowadzonych innowacji nietechnologicznych.

 

Wartość projektu: 1.493.608,07 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 546.441,97 zł

 
Projekt i realizacja KAMPEKI
© 2022 |  ZAWIESZKI
Projekt i realizacja KAMPEKI