Unia Europejska   Zapytania ofertowe
Zapewnimy Twojemu klientowi
produkty najwyższej jakości...

Nasze produkty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2016 z dnia 05.08.2016

W związku z projektem o nr RPWP.01.05.02-30-0375/15, pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy ZAWIESZKI dzięki rozbudowie parku maszynowego i rozszerzeniu oferowanych usług” realizowanym przez ZAWIESZKI Adam Ostrowski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu ogłasza się nabór ofert na:

  • zakup kompletu wykrojników do blaszek do zawieszek
 
Projekt i realizacja KAMPEKI
© 2015  |  ZAWIESZKI Adam Ostrowski
Projekt i realizacja KAMPEKI