Unia Europejska   Zapytania ofertowe
Zapewnimy Twojemu klientowi
produkty najwyższej jakości...

Nasze produkty

WYNIKI POSTEPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/UE/2016 - 16.08.2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup giętarki do drutu 6-10 mm, wybrano ofertę złożoną przez NUMALLIANCE SAS, Parc c’Activités, 88470 Saint Michel/Meurthe, Francja.

 

Postępowanie zostało przeprowadzone w  związku z projektem  o nr RPWP.01.05.02-30-0375/15, pt. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy ZAWIESZKI dzięki rozbudowie parku maszynowego i rozszerzeniu oferowanych usług” realizowanym przez ZAWIESZKI Adam Ostrowski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

 
Projekt i realizacja KAMPEKI
© 2015  |  ZAWIESZKI Adam Ostrowski
Projekt i realizacja KAMPEKI