Unia Europejska   Zapytania ofertowe
Zapewnimy Twojemu klientowi
produkty najwyższej jakości...

Nasze produkty

WYNIKI POSTEPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/UE/2015 - 13.11.2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup zgrzewarki, wybrano ofertę złożoną przez INTERkrąż Sp. z o. o., Trzyciąż 179, 32-353 Trzyciąż.

 

Postępowanie zostało przeprowadzone w  związku z projektem  o nr RPWP.01.05.02-30-0375/15, pt. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy ZAWIESZKI dzięki rozbudowie parku maszynowego i rozszerzeniu oferowanych usług” realizowanym przez ZAWIESZKI Adam Ostrowski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

 
Projekt i realizacja KAMPEKI
© 2015  |  ZAWIESZKI Adam Ostrowski
Projekt i realizacja KAMPEKI